Check de nieuwe website van Track Software!

Track Innovations

Track Innovations is software specialist op het gebied van verzuim, re´ntegratie en arbo. Onze klanten vindt u in verschillende sectoren zoals Zorg, Onderwijs, Facilitaire- , Arbo-, Re´ntegratie- en verzuim-dienstverlening. Succes en groei realiseren we samen met en mede door de input van deze partners.

 
De software van Track Innovations is vanuit de praktijk van arbodiensten en reintegratie-bedrijven geschreven en getoetst. Verzuim software en re´ntegratie software die al jaren met succes en resultaat wordt ingezet door zowel professionele dienstverleners als werkgevers.

 
Track Portal is een suite aan software producten voor werkgevers, arbo- en re´ntegratiebedrijven die procesmatig een persoonsgebonden dossiervolgsysteem willen inzetten ten behoeve van de professionele begeleiding van verzuim en re´ntegratie. Het systeem steunt sterk op een rolgebonden deelname aan geprotocoliseerde werkprocessen. De locatie-onafhankelijk met een browser toegankelijke digitale dossiers kunnen uiteenlopende gegevenstypen bevatten van UWV-formulieren tot e-mail verkeer en telefoonnotities. Naast alle wettelijk verplichte (Wet Verbetering Poortwachter) acties bij verzuim, bewaakt de verzuimsoftware pro-actief de afgesproken workflows door instructies en notificaties aan te maken voor de dossierfunctionarissen. Alle beschikbare informatie is gebruikersgebonden beveiligd. Het systeem wordt gecompleteerd door flexibele koppelingsmogelijkheden met de meeste personeels- en salarissystemen. De koppeling met Exact Globe 2003 financiŰle software stelt dienstverleners in staat om op abonnements- of verrichtingenbasis hun inspanningen aan opdrachtgevers te factureren.